ConsulSync

Change by movement

Introductie

ConsulSync is een organisatie die samen met haar samenwerkende partners zoekt naar oplossingen voor vraagstukken op en rondom mensen en organisaties.

 

Vraagstukken op het gebied van instroom, doorstroom en uitstroom van medewerkers.

 

ConsulSync is daarbij de partner die zich met name concentreert op de doorstroom van medewerkers. Hierbij ligt de nadruk op organisatieontwikkeling, training en coaching. Een nadere toelichting hierop vind u onder ‘Aanbod’.

 

In alle branches en organisaties draait het uiteindelijk om de relatie tussen mensen. De uitdaging zit in het opbouwen van een (vertrouwens-)relatie met klanten, leveranciers, belanghebbenden en medewerkers. Hoe ben je succesvol in de steeds kritischer wordende omgeving en bovendien in een speelveld van toenemende regelgeving en een meekijkende buitenwereld.

Uitgaande van het feit dat in ieder gedrag een positieve intentie schuilt, ligt de uitdaging van ConsulSync en haar partners in het maximale uit mensen en organisaties te halen.

 

ConsulSync hanteert dan ook het motto:

 

'Change by movement’

 

Leren en daarmee doorbreken van patronen, oftewel veranderen, kan alleen maar als je daadwerkelijk, zowel mentaal als fysiek, in beweging komt.

Organisatieontwikkeling, training en coaching