Spreker en dagvoorzitter

Als gastspreker en dagvoorzitter beleef ik plezier aan het in 'beweging' brengen van mensen en groepen mensen. Uitdagend is het om aan de hand van de gekozen thema's op humorvolle en zo origineel mogelijke wijze met respect voor het publiek verbinding te maken. Door het stellen van de juiste  prikkelende vragen en met direct contact en toch de juiste afstand de zaal aan het werk te krijgen. Dat geeft energie. Zowel voor mij als voor het publiek.

Thema's die mij als professional bezighouden en waarover ik als gastspreker praat betreffen diversiteit en verandering.