Organisatie adviseur
Organisatievraagstukken vertrekken altijd bij de vraag van de klant waarna cyclisch de volgende stappen de revue passeren.

De aanpak van ConsulSync is vraaggestuurd.

Richten:
Tijdens de fase van het richten vragen we ons samen met de opdrachtgever af of de vraag de juiste is om het gewenste resultaat te bereiken en welke andere vragen er door de vraag opgeroepen worden. Hier wordt het vraagstuk in beeld gebracht door het te vertalen in één of meerdere einddoelen.

Inrichten:
Met het einddoel voor ogen wordt de aanpak geformuleerd. Het vraagstuk wordt nader geanalyseerd. De interventie wordt bepaald. Wie wat doet wordt vastgesteld.
De 0-meting vindt plaats. Criteria die het succes van de uitrol van het traject bepalen worden gespecificeerd.

Verrichten:
Hier vindt de uitvoering van de in de inrichtingsfase geschetste aanpak plaats.

Meting:
Hier wordt vastgesteld of het hele traject succesvol is geweest. Dit door, met behulp van de in de inrichtingsfase genoemde meetcriteria, vast te stellen wat er ten opzichte van die meting bereikt is.